سوالی دارید؟ با ما در تماس باشید

تماس مستقیم

contact@terikokerdabad.com
09029858979 – 09189118979

دفترمرکزی

همدان، خوشه صنعتی کردآباد

همکاری با ما

ارسال رزومه به ایمیل:
career@terikokerdabad.com

خدمات مشتریان

customercare@terikokerdabad.com
09029061220

مدیریت رسانه

media@terikokerdabad.com
09029061220

پشتیبانی فروشندگان

vendorsupport@terikokerdabad.com
09029858979

با ما در تماس باشید

فروشگاه بر اساس بخش ها